Mens noen selskaper strammer inn i usikre tider, velger andre å satse i et tøft subseamarked. Swire Seabed møter utfordringen og etablerer nå en ny survey- avdeling.

Swire Seabed kombinerer mer enn 40 års erfaring fra havbunnskartlegging, geofysiske undersøkelser og rørledningsinspeksjon når de oppretter den nye avdelingen. Avdelingen vil støtte selskapets globale operasjoner gjennom å utnytte den nyeste teknologien og avanserte ROV-er og AUV-er.

– Oppgaven min har vært å bygge opp selskapet til å bli en global aktør, forteller CEO Arvid Pettersen. – Siden vi er en tjenestetilbyder har strategien vår vært å utvide selskapet og levere mer helhetlige tjenester. Når vi ser på de som jobber med subsea-aktivitet globalt, så har samtlige en større eller mindre grad av survey-kompetanse. For å skille oss ut i markedet vil vi nå tilby flere tjenester. Kundene vil gjerne ha en pakkeløsning når de skal ha utført en jobb, og at vi nå har alle tjenestene in-house er en stor fordel, sier han.

Swire Seabed er villig til å bygge opp og ekspandere i et marked hvor de fleste andre bygger ned. – En ny avdeling hos oss betyr mer personell, ny teknologi og ikke minst: global tilstedeværelse, sier Pettersen. – Vi merker stor interesse for å være med på dette, kundene er nysgjerrige og setter pris på at vi kan levere en helhetlig tjeneste. I tillegg så er det takknemlig å bygge opp organisasjonen i disse tider, og vi får tilgang på meget godt kvalifiserte søkere med allsidig kompetanse.

 

Mare incognitum

Selskapet har nå ansatt folk til sentrale posisjoner i den nye avdelingen, og er i ferd med å ansette enda flere. – Bare en brøkdel av havbunnen er kartlagt. Det vil være behov for kartlegging i lange tider, både her i Norge og globalt, forklarer Pettersen.

– Uansett hva du skal gjøre av offshore-relaterte oppgaver så trengs det kartlegging, sier

Jan Arvid Ingulfsen, Senior Advisor Survey and AUV Operations. – Uavhengig av hvordan markedet blir i tiden framover så vil det være behov for survey tjenesterbåde i olje/gass-, subsea- og energibransjen i mange tiår fremover.

I tillegg merker Swire Seabed stor interesse fra utstyrsleverandører.

– Teknologiselskapene er interessert i å være med på utviklingen. Det stilles høye krav for prosessering og kartproduksjon, og da trenger vi et tett samarbeid med flere aktører innen teknologi for å løse dette i tiden framover, sier Ingulfsen.

 

Survey som inngangsport

Ingulfsen, som utvikler den nye avdelingen, forteller at de regner med å bli operative i andre kvartal i 2017. – Dette er en ny måte å jobbe på, fortsetter Pettersen.

– Surveyavdelingens hovedanliggende er datainnsamling, inspeksjonsarbeid og kartleggingsarbeid. Survey er inngangsporten til mange prosjekter, og gjør du en god jobb her, så har du et fortrinn i resten av jobbkjeden. Alt arbeid starter med kartlegging, og survey er en veldig viktig brikke i hele kjeden – ikke minst når man skal etablere et godt kundeforhold. Gode forundersøkelser gir deg mulighet til å bli godt kjent med kunden og bedre egnet til å forstå og løse behovene deres underveis, avslutter han.

swire3

Fakta om Swire Seabed

  • Swire Seabed eies av Singapore-baserte Swire Pacific Offshore, et heleid datterselskap av Swire Pacific Ltd. Swire Pacific Ltd. er et av Hong Kongs største børsnoterte selskaper med en diversifisert portefølje innenfor: eiendom, luftfart, drikkevarer, sjøfart og handel og industri. Swire Pacific Ltd er eiet 54% av det London-baserte konsernet John Swire & Sons Ltd. Dette selskapet ble stiftet i Liverpool i 1816 og sysselsetter over 130.000 mennesker globalt.
  • Swire Seabed og partnerne Ocean Infinity og SeaTrepid er de eneste i verden som er i stand til å operere hele seks dypvanns-AUV’er fra ett fartøy.
  • Selskapet opererer tre flerbruks subseafartøy med WROVer. Skipene er bemannet av deres eget marineog ROV-personell.
  • Swire Seabed har gjennomført en av de dypeste bergingsaksjonene av edelt metall som noen gang er gjennomført: I 2012 og 2013 hentet de opp over 110 tonn sølv fra SS Gairsoppa som ligger på 4,700 meters dyp utenfor kysten av Irland.

Les mer om Swire Seabed på www.swireseabed.com