Jergo ble etablert i Höganäs, Sverige i 1989 og har siden den gang distribuert en rekke kvalitetsverktøy og maskiner fra produsenter verden over. Etter stødig vekst etablertes kontoret i Bergen i 2009 for å bedre service og responstid til det norske markedet.

 

Jergo AS leverer et bredt sortiment maskiner og utstyr for vedlikehold og produksjon av mekaniske komponenter til Norges industrier on- og offshore. Dette innebærer alt fra maskinering av flenser og ventiler on-site, til produksjon og vedlikehold av rørvarmevekslere og metallkonstruksjoner på land. I tillegg har vi et stadig økende sortiment av utstyr for bruk i subsea-applikasjoner. Ved tilgang på riktig utstyr oppnår man naturligvis økt effektivitet i produksjonen og minimalt med nedetid under vedlikeholdsoppdrag. Jergo har alltid det beste utstyret på lager for umiddelbar distribusjon: eksempelvis er CNC-styrt mobilmaskinering tilgjengelig dersom analogt utstyr ikke strekker til.

 

– CNC-styring på maskineringsutstyret gjorde at kunden unngikk å demontere en rekke store ventiler på raffineriet som trengte re-maskinering av tetningsflatene, det sparte dem for mye nedetid, sier Kjetil Hatlebrekke, salgssjef i Jergo AS. Mye av utstyret Jergo leverer faller dessuten under kategorien kaldt arbeid, og av den grunn minimeres tidsforbruk på forberedende arbeid og dokumentasjon som ofte inngår i varmefremkallende arbeidsmetoder. Enten det er maskinering, fresing, kutting eller saging med diamantvaier on-site, har vi ekspertisen og utstyret for å bistå med våre kunders utfordringer.

 

Foruten å ha et bredt sortiment av utstyr for maskinering on-site holder Jergo sterk fokus på vedlikehold og testing av rørvarmevekslere, ventiler og rør. Dette er utstyr som ofte vil være komplisert, om ikke umulig, å flytte på i reparasjonssammenheng, men dersom det ikke er til å unngå har Jergo naturligvis utstyr for dette også. For mange bedrifter gir det lite mening å binde opp kapital i maskiner og utstyr man bare skal bruke to-tre ganger, da bør man i stedet leie riktig utstyr for det spesifikke arbeidet man skal utføre. Vi tilbyr grundig opplæring slik at kunden kan unngå å leie inn eksternt personell. Dette er spesielt relevant for bedrifter med egne kompetente medarbeidere som kun trenger litt opplæring i forkant av oppdraget.

På det norske kontoret sitter folk med dyptgående kunnskap og kompetanse på området som vil kunne gi bistand ved små og store utfordringer. – At vi har lang erfaring fra vedlikeholdsarbeid i felt og verksted er klart en fordel. Det gjør oss i stand til å videreføre kunnskap til våre kunder effektivt, samtidig som vi har god kjennskap til utfordringene feltarbeid medfører, sier salgsingeniør Sindre Sylta. Ved Jergos hovedkontor i Sverige sitter folk med lang erfaring innen design og utvikling av spesialiserte løsninger og tilpassing av maskiner og verktøy. Ved spesielle utfordringer vil de skreddersy en løsning for kunde og sørge for at nedetid reduseres til et absolutt minimum. – Vi pleier å si at problemer løser vi på en time, mens mirakler tar noe lengre tid, sier Hatlebrekke med et smil.

 

– Vi må våge å satse

På vårparten 2017 vil Jergo ha flyttet inn i nye og større lokaler som en del av satsningen på videreføring av kunnskap og kursing. – Det er krevende tider for det fleste, men vi må våge å satse dersom vi skal beholde vår posisjon i markedet de neste årene, mener Hatlebrekke.

www.jergo.no

tlf: (+47) 55 52 30 60

image008