Jotobico Holding AS fortsetter å styrke sin posisjon som totalleverandør av ventiler og instrumentering til norsk offshore og landbasert industri.

Skal vi utvikle oss i takt med markedet må vi vokse, sier daglig leder Tobias Cock hos J.S.Cock AS. Vårt mål er fortsatt å være en foretrukket partner for både offshore og landbasert industri hvor vi kan tilby et stort spekter av produkter og tjenester.

 

Rammeavtale med Statoil
Kombinert med egen organisk vekst har vi gjennom Jotobico Holding AS foretatt flere strategiske oppkjøp de siste årene. J.S. Cock AS ble etablert av Jens Sigvald Cock i 1897. Helt siden oppstart for 119 år siden har leveranser av ventiler og tilhørende utstyr til prosess- og skipsindustrien vært selskapets viktigste virksomhetsområde. I senere tid har også leveranser til offshore industrien blitt en svært viktig del av selskapets satsningsområde. I 2015 ble J.S.Cock AS gjennom sitt datterselskap Severn Norge AS tildelt en rammeavtale med Statoil for levering av kontrollventiler, chokeventiler og reservedeler. Kontrakten er på fem år med mulighet for seks års forlengelse.

Det er mye erfaring i gruppen som blir videreført med den strategiske satsingen som er gjort i løpet av de siste årene. Tobias Cock er 4. generasjon og midt inne i prosessen med å bringe selskapene videre inn i en spennende fremtid.

jcock

Alle selskap i gruppen opererer som helt selvstendige enheter for å sikre at de enkeltvis kan bygge videre på sin kjernekompetanse uavhengig av hverandre. Dette bidrar også til å begrense alle byråkratiske kostnader forbundet med større selskaper. Synergier mellom selskapene blir hentet ut ved bruk av felles IT-systemer, QA-systemer, logistikk, service og regnskapsfunksjoner. I 2015 hadde gruppen samlete driftsinntekter på NOK 329 Mill og resultat på NOK 28 Mill og 58 årsverk.

 

Skal digitalisere varelageret
Hvert enkelt selskap har beholdt sin produktrange og har også egne varelagre, men har samtidig tilgang til hele varesortimentet i gruppen slik at salg på tvers av selskapene kan bli utført raskt og kostnadseffektivt.

Tobias Cock sier at det store satsningsområdet fremover er å digitalisere hele varelageret i gruppen. Det vil si å gjøre alle lagerførte produkter tilgjengelig på nett med 3D / 2D tegninger, produktdatablad, spesifikasjoner, lagerstatus og leveringstid. Med et varelager på over 30 000 ulike ventiler og tilhørende utstyr er det viktig at det blir enkelt for våre kunder å finne de produkter de leter etter. Vi tilbyr derfor våre kunder muligheten til å benytte en søke- og filtreringsteknologi som gjør det svært enkelt å identifisere produkter som tilfredsstiller kundens krav til produktegenskaper.

Det kreves naturligvis mye arbeid i forhold til å registrere nye produkter, men vi er sikre på at dette vil bli en god investering for fremtiden. Til nå har 75 % av varelageret til J.S.Cock AS blitt digitalisert på http://valve.jsc.no og nye produkter fra hele gruppen blir lagt til fortløpende.

Det er mange ventilprodusenter som gjerne vil levere ventiler til det norske markedet, men kun et fåtall slipper igjennom «nåløyet» til J.S.Cock. For oss er kvalitet i alle ledd helt avgjørende. Det kan sikkert oppfattes feil når vi sier at våre leverandører er viktigere for oss enn våre kunder. Men ved å velge samarbeidspartnere og produsenter som til enhver tid leverer varer og dokumentasjon av høy kvalitet til riktig pris og til avtalt leveringstid blir det svært enkelt å tilfredsstille våre kunder. Derfor bruker vi gjerne mer tid på våre leverandører enn på overdreven kundepleie.

 

Konkurransedyktig verdikjede
For kontinuerlig å forbedre vår konkurransedyktighet må vi fokusere på å holde høy teknisk kunnskap blant alle ansatte samtidig som vi utvikler og vedlikeholder en optimal og effektiv leveringskjede fra produsent til sluttbruker.

Har man først oppnådd en optimal og konkurransedyktig verdikjede, kreves det langt mindre ressurser på å skape trofaste og lojale kunder.

J.S.Cock AS har en rekke slike verdikjeder, noe som gjør det mulig for oss å konsentrere oss om det vi er gode på: Høy teknisk kompetanse og levere rett vare til rett tid og pris – Riktig første gangen.

Les mer om J.S.Cock på www.jsc.no