technogarden

Technogarden ble etablert i 2003 og er eid av Norconsult AS, Norges største rådgivende ingeniørselskap. I dag har selskapet 15 kontor i Norge og Sverige og en rekrutterings -og salgsstab på vel 40 medarbeidere. Technogarden er ingeniører som rekrutterer ingeniører – vi har bred industriell erfaring, og sammen med vår tekniske formalkompetanse, gir dette oss et meget godt grunnlag for å finne den konsulenten som våre kunder trenger til sitt prosjekt. Omsetningen var i fjor 400 MNOK, og Technogarden har fra første driftsår levert solide resultater.

Bidrar med kompetanse for å få prosjektet i mål

Technogarden tar, i motsetning til morselskapet Norconsult, i hovedsak ikke prosjektansvar for oppdrag, men leier ut konsulenter som gjør individuelle oppdrag og bidrar inn i kundenes prosjektorganisasjon.

Knapt noe firma i Norge har stor nok kapasitet av kvalifisert teknisk personell til å dekke bemanningstopper i store prosjekt, og der kommer vi inn. Technogarden bidrar med konsulenter som har både høy kompetanse og rik erfaring. I tillegg til økt kapasitet får man en erfaren konsulent med den kunnskap som er nødvendig for å få prosjektet i mål.

Vi tilbyr kapasitet og spesialistkompetanse innen flere områder;

Technogarden Engineering tilbyr ingeniører og tekniske spesialister innenfor et bredt spekter av bransjer og disipliner. Vi har lang erfaring fra olje & gass, energi, prosess og marine engineering og industri. Technogarden har rammeavtaler med de fleste store aktørene i norsk næringsliv og offentlig forvaltning, og vi dekker hundrevis av konsulentoppdrag årlig.

Technogarden Telecom har samlet Skandinavias beste kompetanse innen planlegging og prosjektering av infrastruktur og telekommunikasjon. Våre konsulenter har både solid teknologikompetanse og lang praktisk erfaring. Vi har spesialisert oss innen Telecom gjennom å organisere virksomheten i fagavdelingene Projektledelse, Radio, Transmission, Site Acquisition og Byggesak, Design og Offshore Telecom.

Technogarden Magellan IT AS er kjent for å levere dyktige systemutviklere, systemarkitekter, prosjektleder og rådgivere innen utvikling og drift av it-løsninger. Vi kan bistå våre oppdragsgivere med å anskaffe og ta i bruk ny teknologi i grenseland mellom it og forretningsdrift.

Technogarden Albatross Prosjektledelse AS er vårt rådgivnings- og konsulentselskap innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon. I mer enn 20 år har vi ledet, bemannet, evaluert og gitt råd til prosjektorienterte virksomheter, for at disse skal lykkes i å gjennomføre sine oppdrag på en lønnsom og kvalitetsbevisst måte. Våre konsulenter har solid faglig bakgrunn fra byggherre, konsulent og leverandørroller innen prosjektledelse og prosjektstyring.

Technogarden Search & Selection er spesialisert på rekruttering av ledere og spesialister til private og offentlige aktører innen teknologisektoren. Vår markedskunnskap, nettverk og målrettete prosesser gjør at vi kan finne din neste medarbeider.

Technogarden bidrar til økt konkurransekraft for våre kunder!