KAEFER Energy opplever flere tildelinger av kontrakter knyttet til ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflatebehandling) på Statoils gigantiske Johan Sverdrup prosjekt. 

De fire plattformdekkene er fordelt mellom Aibel (Drilling Platform), Kværner Stord (LQ & Utility Platform) og Samsung i Korea (Riser Platform og Production Platform). KAEFER Energy har sikret seg kontrakter knyttet til tre av disse fire plattformene. Statoil har tildelt en kontrakt for ingeniørarbeider og installasjon av isolasjon på pakkeleveransene til de to plattformdekkene som skal bygges i Korea. Aibel har tildelt KAEFER kontrakten for isolering og passiv brannbeskyttelse av boreplattformen som bygges i Haugesund. I tillegg har Samsung tildelt kontrakten for ingeniørarbeider tilknyttet isolering for plattformene som skal bygges i Korea. Arbeidene har alt kommet godt i gang på alle disse kontraktene.

I tillegg til de fire plattformene, skal det bygges tre broer og to fakler. Denne byggekontrakten har Statoil tildelt Rosenberg WorleyParsons, som har tildelt sine underleveranser innen ISO-fag til KAEFER Energy.

Statoil har de siste årene endret enkelte materialvalg innen isolering. Det er slanke og lette løsninger som gjelder, ved bruk av materialer med svært høy isolasjonsevne. Dette bidrar til å redusere diameteren på de isolerte rørene og dermed redusere vekt og risikoen for «clash». På Johan Sverdrup prosjektet har Statoil i tillegg tatt i bruk GRP (Glass Reinforced Plastic) som mantlingsmateriale, i stedet for rustfritt stål som normalt har vært brukt. Nye materialer krever ekstra forberedelse og innlæring av nye arbeidsprosesser. KAEFER Energy bygger videre på sin omfattende LEAN-reise i tilknytning til anvendelse av disse «nye» materialene, og etablerer derigjennom solid kompetanse og fortrinn knyttet til de nye løsningene, både innen ingeniørfag, arbeidsutførelse og dokumentasjon.

 

Travel vår
Våren har vært travel hos KAEFER på Forus. BP tildelte dem tidlig på året kontrakten for alt ISO-vedlikehold på alle sine offshore installasjoner, og i løpet av noen hektiske måneder ble aktivitetene tatt over fra den forrige leverandøren. Slike perioder er intense, både for kunde og leverandør, men KAEFER har høstet anerkjennelse for måten overgangen er gjennomført på. Gjennom sommeren har det vært rundt 140 personer fra KAEFER ombord på BP sine installasjoner til enhver tid. Ut over høsten avtar aktivitetsnivået noe, men totalt sett representerer denne kontrakten et betydelig volum for KAEFER.

I tillegg til kontraktene nevnt ovenfor, har KAEFER omfattende ISO-vedlikeholdskontrakter med Statoil for offshorefeltene Troll, Åsgard og Kristin, samt for Kårstø-anlegget. Engie og Det norske er også viktige kunder med ISO-vedlikeholdskontrakter på henholdsvis Gjøa og Alvheim. Totalt sett er aktivitetsnivået hos KAEFER Energy godt, både innen nybygg, vedlikehold og ingeniørfag. Omsetningen har likevel gått ned i forhold til den gang oljeprisen var over 100 USD/fat. Vår kapasitet gjenspeilet i våre medarbeidere, arbeidsprosesser og systemer gir fortsatt god åpning for ere oppdrag.

 

OM KAEFER Energy

KAEFER Energy ER DEL AV KAEFER-GRUPPEN, ET AV EUROPAS STØRSTE ENTREPRENØRSELSKAPER. KONSERNET HAR 25 000 ANSATTE FORDELT PÅ ALLE KONTINENT OG OMSETTER FOR CA. 14 MRD. KRONER.

KAEFER Energy ER EN AV DE LEDENDE NORSKE ISO- LEVERANDØRENE INNEN OLJE- OG GASSINDUSTRIEN. I TILLEGG TIL DE TRADISJONELLE ISO-FAGENE, TILBYS OGSÅ INNREDNING OG HVAC SAMT TILHØRENDE INGENIØRTJENESTER.

KAEFER Energy HADDE I 2015 EN OMSETNING PÅ RUNDT 900 MILLIONER KRONER, OG HAR STORE UTBYGGINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG MODIFIKASJONSKONTRAKTER, BÅDE ON- OG OFFSHORE.

LES MER PÅ: WWW.KAEFER.NO

KAEFER Energy BRUKER BETYDELIGE RESSURSER PÅ UTVIKLING AV FAG, METODER OG PRODUKTER. LES MER OM PRODUKTSERIEN ENERGY PROD- UCTS® PÅ:

WWW.ENERGYPRODUCTS.NO