Fokus på immaterielle rettigheter er nødvendig for de fleste bedrifter, i dag mer enn noen gang. Acapo dekker alle områder innen IP og bistår derfor i alt fra granskning og innlevering av søknader, til strategisk rådgivning og prosess. Vi bistår våre kunder hele veien til en vellykket IP-strategi.

 

Hilde Vold-Burgess, Advokat, partner og daglig leder i Acapo AS

Hilde Vold-Burgess, Advokat, partner og daglig leder i Acapo AS

 

Fremtiden vil preges av stor innovasjon og en fortsatt rivende teknologisk utvikling. Det å sikre seg retten til å utnytte egen innovasjon er derfor viktig for bedriftens videre suksess. Konkurransen vil bli større og tettere, og patenter, design og varemerker vil spille en stadig større rolle.

 

Vi lever i en kunnskapsbasert verden og de immaterielle verdiene representerer kunnskap og «know-how» skapt gjennom forskning og utvikling, merkevarebygging, kreativ design og teknisk innovasjon. Immaterielle rettigheter (IPR) definerer omfanget av den juridiske beskyttelsen av IP.

Beskyttelse kan oppnås gjennom copyright, varemerker, design, patenter eller til og med gjennom forretningshemmeligheter.

Dermed vil bedriftens IPR konstant øke og bli en større og mer betydningsfull del av bedriftens verdier og strategiske ressurs. Dette fortjener derfor oppmerksomhet, fokus og en god strategi.

 

FREMTIDEN VIL PREGES AV STOR INNOVASJON

Ved å bruke og beskytte immaterielle verdier og ved å ha en god IP-strategi på plass, kan bedriften forhindre andre i å kopiere eller gjøre inngrep i deres teknologi, varemerker eller design. Dette vil gjøre at de konstant kan dra nytte av sitt monopol eller særpreg og kunne utvikle en strategisk posisjon

i markedet. En IP-strategi vil bidra til bedre økonomisk vekst og en enklere håndtering av risiko i bedriften. En god IP-strategi vil øke muligheten for suksess i en utfordrende fremtid. En god IP-strategi vil også tiltrekke seg investorer og gi en bedre forhandlingsposisjon i forhold til konkurrenter

og potensielle partnere og rettighetshavere.

 

Vi håper og tror at vår lidenskap for IP også vil motivere våre kunder til å se verdien og viktigheten av de immaterielle verdier, og å dermed gi disse den oppmerksomhet og prioritet de fortjener for å tjene som viktige verktøy for å kunne nå bedriftens mål og visjoner.

 

Les mer om selskapet her