Petcon Tubulars drar fordel av å ha etablert ett godt forhold med sine kunder og leverandører. I den siste tid har flere selskaper tatt kontakt med Petcon i forbindelse med salg av skrapet eller trukne rør.

Tilliten de har bygget opp gjennom levering av Premium casing, og kunnskap og nettverk de har gjennom dette arbeidet gjør at Petcon kan assistere operatører med salg av skrapet og trukket octg.

 

Gammelt overskuddsmateriale

Mange operatører går i disse dager gjennom sine lagerlister med mål om å redusere sitt overskuddsmateriale. I den forbindelse tar flere og flere kontakt med Petcon Tubulars når de kommer til OCTG biten. Sammen med operatørene går Petcon gjennom listene og ser hva som er gangbart, og hva som må skrapes. Målet for Petcon er at operatørene skal få maksimalt igjen for casingen de har kjøpt inn til sine prosjekter.

Skraping er alltid siste utvei men, dessverre noen ganger eneste mulighet for å få rørene bort fra lagerlister og kostbar lagring. Petcon bruker da sitt nettverk av forhandlere av skrap-rør for videreformidling til pæling, veibygging og andre prosjekter, eller til resirkulering via omsmelting.

– Vi er like uavhengige når vi selger skrap som når vi kjøper vanlig casing. Vi leter etter dem som er villig til å betale mest for det gitte partiet, og sikrer på den måten operatøren den høyeste verdien for overskuddet sitt, forklarer Rolf Edland, daglig leder i Petcon Tubulars.

Så langt i 2016 har Petcon funnet nye eiere til over 600 tonn med overskuddsmaterialet, som har blitt videresolgt til «ikke petroleumsrelatert» aktivitet.

 

 

Forenkler logistikken rundt P&A

Gjennom tett samarbeid og tidlig involvering kan Petcon og deres samarbeidspartnere langs kysten strømlinje logistikken rundt casing og tubing som er trukket etter P&A operasjoner. Dette letter arbeidet for operatørenes ingeniører, logistikk og «inventory» personell. Petcon`s mål er at operatørene ikke skal bekymre seg for rørene som blir trukket opp, men konsentrere seg om det de er gode på.

Petcon`s samarbeidspartnere har lang erfaring med å håndtere trukne rør med mud som inneholder LRA/NORM. De kan trygt vaske rørene, separere ut mudden med LRA/NORM og sende denne til deponering. Når rørene er friklassifisert kommer skraphandler og henter rørene. De forskjellige operatørene har veldig forskjellig praksis på dette området.

– Noen operatører samler opp flere brønner og selger alt i en batch. Da bruker de masse tid og penger på lagerplass og håndtering. Andre selskaper trekker en brønn en sjelden gang i blant og må da gå opp stien på ny hver gang. Vi i Petcon hjelper operatørene med å kutte ned på denne tiden, og sørge for at operatøren sitter igjen med mest mulig penger for hver batch, sier Edland.