Annonse

NYHETER FOR SELSKAP

Etter to års stopp borer denne plattformen igjen
Har ambisjoner om å bli sokkelens nest største selskap i løpet av få år