Annonse
Annonse

NYHETER FOR KATEGORIEN FELT/OMRÅDE NYTT

Etter to års stopp borer denne plattformen igjen
Krever at BP utbedrer «alvorlige brudd på regelverket»
Hugges opp i Vats
Nå skal denne plattformen fjernes