NYHETER FOR KATEGORIEN HMS NYTT

Sto klare til evakuering
Stor gasslekkasje på Snorre A
Branntilløp på Snorre B
Samtykke på Snorre A