NYHETER FOR KATEGORIEN KONTRAKTER

Wood Group sikrer seg fire Statoil-kontrakter
GE sikrer subseavtale med Statoil
Wellbore vinner treårsavtale med Statoil