NYHETER FOR KATEGORIEN JOBB

Slik var Helge Lunds superlønn
Ny mekling, ny fare for streik
Til Saudi Aramco?
Varsler streik for 156 ansatte på Balder, Jotun og Ringhorne
Kutter 12 ansatte og 50 konsulenter
Hit gikk de som mistet jobben i oljeindustrien
Har utbetalt dusør for tips om sosial dumping
Må tilkalle ambulanse etter oppsigelser
– Det blir tilbudt gode sluttpakker