NYHETER FOR KATEGORIEN FELT/OMRÅDE NYTT

I natt startet de boringen på Johan Sverdrup
Søker om å få bore 20 brønner