Foto: Øyvind Hagen, Statoil
Annonse

Petroleumstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet aksjonerte i forrige uke på Kårstø og Mongstad.

– Bakgrunnen for tilsynet var blant annet bekymringsmeldinger knyttet til sosial dumping, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Offshore.no.

Isolasjon, stillas og overflate
Tilsynet var rettet mot HMS-kort, lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere innen fagområdene isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO).

– Hva fant dere?
– Vi holder nå på å oppsummere observasjonene våre. Tilsynsrapporten vil bli publisert på ptil.no når den er ferdig, sier Midttun.

– Vi ser positivt på at myndighetene gjennomfører slike tilsyn, da vi har felles mål om at både ansatte og leverandører har lønns- og arbeidsforhold i tråd med norsk lov, sier pressekontakt Elin Isaksen i Statoil til Offshore.no.

– Fikk gode tilbakemeldinger
Kaefer Energy har ansvar for isolering, stillas og overflate på Kårstø.

– På Kårstø hadde vi 80 polske arbeidere da aksjonen ble gjennomført, og alle ble identifisert, og intervjuet, og all etterspurt dokumentasjon ble overlevert. Vi fikk gode tilbakemeldinger på hvordan vi samarbeidet og organiserte dette, samt på vår åpenhet. Vi fikk ingen tilbakemeldinger som tilsa at det ble identifisert noen funn, sier HR-direktør Thorbjørn Jensen i Kaefer Energy til Offshore.no.

Ved behov har selskapet leid inn ekstra personell fra søsterselskapet Global Work fra Polen.

– Global Work er underlagt Kaefer Energy sitt ansvarsområde i konsernet. Dette betyr at vi har full kontroll, og innsikt i alt som har med økonomi, arbeidskontrakter og lønn å gjøre. Vi utfører jevnlige revisjoner, og følger opp vår påseplikt nettopp for å sikre at Global Work følger lover og regler. I tillegg leier vi inn ekstern støtte fra et stort internasjonalt revisorselskap for å sikre at selskapet følger både polsk og norsk lov, sier han.

Annonse