Annonse

Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore en letebrønn på Oseberg.

B-Vest & Angkor Thom i lisens 104 bores på 99 meter.

Det er satt av 54 dager til boringen, ifølge Ptil.

Rigger omtalt i saken

Songa Delta

Felt omtalt i saken

OSEBERG
Annonse