Annonse

Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS har fått kontrakter innen ISO-tjenester  (isolering, stillas og overflatebehandling) for til sammen 11 milliarder kroner.

Kontraktene, som starter første kvartal 2016, har en varighet på 15 år.

De to nye avtalene vil erstatte de eksisterende avtalene selskapet har med disse leverandørene knyttet til norsk sokkel, melder Statoil.

– Leverandørene forstår bransjeutfordringene og ønsker å være med å løse disse. Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS har også i forhandlingene synliggjort at de er opptatt av varige forbedringer i tillegg til kvalitet og kost, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Her er oversikten over hvem som har vunnet og tapt hva:

Driftsområde Anlegg Dagens
leverandør
Ny leverandør/
avtale
Drift Sør Statfjord ABC Beerenberg Beerenberg
Draupner Beerenberg Beerenberg
Drift Vest Gullfaks ABC Beerenberg Beerenberg
Oseberg C, Sør,
og Øst
Bilfinger Prezioso
Linjebygg
Heimdal Bilfinger Prezioso
Linjebygg
Visund Beerenberg Beerenberg
Grane Beerenberg Beerenberg
Kvitebjørn Beerenberg Beerenberg
Valemon Beerenberg Beerenberg
Drift Midt Heidrun Prezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
Njord AB Prezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
Drift Nord Norne Prezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
Aasta Hansteen      – Prezioso
Linjebygg

Disse vil ved oppstart levere tjenester til 20 av selskapets 29 installasjoner på norsk sokkel.

Selskapet har i tillegg kontrakter med Bilfinger Industrier og Kaefer Energy hvor selskapet har intensjon om å utøve opsjoner i disse kontraktene på et senere tidspunkt.

De anleggene på norsk sokkel, som ikke er omtalt i oversikten, vil fortsette med kontraktene for ISO-tjenester som de har i dag, skriver Statoil.

Selskaper omtalt i saken

Felt omtalt i saken

STATFJORD
Annonse