Annonse

Partnerne E.On og Premier Oil tar over Norecos eierandel i det britiske Huntington-feltet.

Andelen overtas vederlagsfritt. Årsaken er at Noreco ikke har klart å oppfylle sine betalingsforpliktelser.

– Det var Norecos største produserende felt, så det er selvsagt ingen ideell situasjon. Vi har som ny ledelse forsøkt å forhandle ned kostnader i lisensen både for drift og fjerningsavsetning uten hell eller gehør. Dermed ble vi nødt til å gjøre det vi har gjort, sier konsernsjef Silje Augustson i Noreco til Offshore.no.

– Vi har fortsatt igjen en 10 prosent andel i det lille danske feltet Lulita. De norske letelisensene, blant disse 20 prosent i Gohta-funnet, blir solgt videre til Djerv Energi, der Noreco ASA går inn som minoritetseier med 30 prosent.

87 prosent av produksjonen
Siste feltspesifikke produksjonsoppdatering fra Noreco er fra august 2015. Da sto Huntington for 87 prosent av selskapets produksjon, 3084 av 3561 fat.

– Hvor går veien videre for Noreco?
– Vi har mandat i å rydde opp etter restruktureringen av selskapet, men det er for tidlig å si hva denne prosessen vil ende med. Den nye ledelsen fikk tre års horisont på å betale ned gjelden, og vi er på veldig god vei, sier Augustson.

– Knapt et oljeselskap
Noreco forsøkte i fjor å selge sin andel i feltet, men fikk aldri noen «akseptable tilbud» på bordet.

– Noreco kan vel knapt regnes som et oljeselskap lenger. Selskapet har solgt sine norske eiendeler til et annet selskap der de eier 30 prosent og har hovedsakelig sine verdier knyttet til forsikringskrav og fremførbart underskudd, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Swedbank.

– Hva vil være en naturlig utvikling videre?
– Det er vel ikke urimelig å tenke at det går mot en styrt avvikling, men det er vanskelig å si.

I en tidligere børsmelding har Noreco skrevet at selskapets tap knyttet til investeringen i Huntington er på rundt 590 millioner kroner.

Annonse