Annonse

Industri Energi krever å bli involvert i granskningen av Cosl-ulykken i Nordsjøen lille nyttårsaften.

– Vi vil bli involvert i granskningen som kostet livet til et av våre medlemmer, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli.

Petroleumstilsynet (Ptil) har besluttet å nedsette et granskningsteam etter at boreriggen «COSL Innovator» 30. desember ble truffet av en brottsjø som rammet boligkvarteret og tok livet av én person og skadet ytterligere to personer.

Medlemmer i Industri Energi
Industri Energi skriver i en pressemelding at fagforeningen har sendt brev til Petroleumstilsynet der de krever å bli involvert i granskningen av ulykken, både fordi den omkomne og de to skadde er medlemmer i forbundet. Og fordi Industri Energi kan bidra med kompetanse og erfaring, slik at ingen på norsk sokkel skal kunne utsettes for en slik ulykke igjen.

– Det er viktig at Ptil gjennomfører en umiddelbar gransking for å sikre at dette uhellet ikke gjentar seg på andre operative rigger på norsk sokkel, sier forbundssekretær Håkon Bjerkeli.

Han påpeker at Petroleumstilsynet godkjenner drift og aktiviteter i henhold til regelverk, og står dermed i en situasjon hvor de som tilsynsmyndighet risikerer å måtte granske sin egen rolle og innflytelse på granskningsobjektet.

– Industri Energi mener ikke det er grunn til å stille spørsmål ved intensjonen om en uavhengig prosess. Men vi er blitt oppmerksom på at det er en begynnende debatt offshore som kan medføre at det stilles tvil om dette i framtiden, sier han.

– Ikke registrert
– Vi har per i dag ikke registrert noen henvendelse fra IE om dette, men følger i så fall opp dette direkte med IE dersom en slik henvendelse kommer. Vi tar ikke saksbehandlingen via media, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Ptil til Offshore.no.

Annonse