Annonse

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser en negativ utvikling på flere områder i fjor. Dette bekymrer Petroleumstilsynet og er i sterk kontrast til deres innsats.

På tilsynets rapportframlegging torsdag påpekte de at den generelle utviklingen i 2015 er et varsku om at det kan være flere tiltak som bør settes inn.

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, vipper pilen i motsatt retning for 2015. Blant annet var det flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret, og én dødsulykke.

– RNNP-resultatene er et varsko. De indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

– Tallene viser at det er riktig å stille spørsmål ved om sikkerheten står ved et veiskille. Ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon kan være utfordret.

Det er forskjellige resultater for ulike produksjons- og driftsområder, og noen anlegg sliter mest med å oppnå sine bransjemål enn andre, men det totale bilde er at de de siste årene har vært en sikkerhetsutvikling i gal retning.

Årets spørreskjemaundersøkelse viser at offshoreansatte i større grad synes at selskapene nedprioriterer HMS sammenlignet med forrige måling. De opplever også i økt grad å være presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten, og at de i mindre grad selv kan påvirke HMS-situasjonen.

Annonse