Annonse

Eni Norge rigger seg for å lete på prospektet Boné mot slutten av året og bruke den suspenderte riggen Scarabeo 8.

Brønnen ligger i lisens 716 292 kilometer nord-vest av Sørøya, Hammerfest.

Havdypet på stedet er 418 meter.

Planen er å starte boring desember 2016 eller januar 2017, avhengig av når riggen er tilgjengelig.

Det er satt av 53 dager til operasjonen, men dette kan bli mer dersom det gjøres funn.

Da vil det bores i 74 dager.

Rigger omtalt i saken

Scarabeo 8
Annonse