Foto: Jan Inge Haga/Dea Norge
Annonse

Direktør Hans-Hermann Andreae i Dea Norge bekrefter at selskapet vil levere utbyggingsplan for Zidane-feltet i Norskehavet innen 3. oktober.

Dermed innfrir selskapet fristen satt av Olje- og energidepartementet tidligere i år.

Det betyr også at kontrakter verdt 10 milliarder kroner er på vei ut i et sulteforet leverandørmarked.

Totalt dreier seg om fire større kontrakter.

– Halvparten av investeringene går til modifikasjonsarbeid på Heidrun-plattformen. Dette arbeidet ledes av Statoil. I tillegg vurderer vi tilbud på subsea-pakke og rørledninger. Disse tre kontraktene vil bli tildelt kort tid etter innlevering av PUD. Når det kommer til riggkontrakten, vil vi ta oss bedre tid. Boringen skal først starte i 2019, sier Andreae til Offshore.no.

Planen er å bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning Heidrun-plattformen. Der skal gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen.

Opprinnelig investeringanslag for utbyggingen var på mellom 10 og 13 milliarder kroner. Når budsjettet nå ender på 10 milliarder kroner, skyldes dette blant annet lavere leverandørpriser.

– Prisen er kuttet med 20 prosent siden prosjektet ble satt på vent i 2014. Likevel regner vi med at dette blir den største utbyggingsplanen som blir levert på norsk sokkel i år, sier Andreae.

Felt omtalt i saken

ZIDANE
Annonse