Annonse

Petoro kjøper OMV sin andel i Dvalin-feltet i Norskehavet, tidligere kalt Zidane.

Det opplyser industrikilder til Sysla Offshore og bekreftes av statsoljeselskapet.

– Vi kan bekrefte at Petoro har inngått en avtale om overtakelse av OMVs 20 prosentandel i Dvalin-lisensen. Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse. Vi vurderer avtalen med OMV som en forretningsmessig mulighet for å øke verdien av SDØE-porteføljen, sier kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen i Petoro til Sysla Offshore.

Sysla Offshore skrev i april at én eller flere av medeierne ikke ønsket å være med på utbyggingen.

Likevel har partnerskapet vært tydelige på at en utbyggingsplan uansett vil bli levert innen myndighetenes frist, som er satt til 3. oktober.

– Vi er glade for å få med Petoro i partnerskapet og ser frem til å levere utbyggingsplan og få satt igang prosjektet, sier informasjonssjef Kjetil Hjertvik i Dea Norge.

Forhandlet med Maersk Oil
Når Petoro nå overtar OMV sin andel, er dette åpenbart med intensjon om å bygge ut feltet. Samtidig kjenner Sysla Offshore til at det også skal ha vært forhandlinger mellom Petoro og Maersk om å overta det danske selskapets andel i feltet, uten at dette resulterte i en handel.

Planen er å bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning Heidrun-plattformen. Der skal gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen.

Investerer 10 milliarder kroner
Kontrakter verdt 10 milliarder kroner er nå på vei ut i et sulteforet leverandørmarked. Totalt dreier seg om fire større kontrakter.

– Halvparten av investeringene går til modifikasjonsarbeid på Heidrun-plattformen. Dette arbeidet ledes av Statoil. I tillegg vurderer vi tilbud på subsea-pakke og rørledninger. Disse tre kontraktene vil bli tildelt kort tid etter innlevering av PUD. Når det kommer til riggkontrakten, vil vi ta oss bedre tid. Boringen skal først starte i 2019, sa direktør Hans-Hermann Andreae i Dea Norge til Offshore.no under ONS.

Etter det Offshore.no kjenner til, står kampen om modifikasjonskontrakten mellom Aibel og Aker Solutions.

Opprinnelig investeringanslag for utbyggingen var på mellom 10 og 13 milliarder kroner. Når budsjettet nå ender på 10 milliarder kroner, skyldes dette blant annet lavere leverandørpriser.

Annonse