Annonse

Future Technology AS er tildelt rammeavtale for Flow Assurance av Centrica Energi.

Avtalen omfatter Flow Assurance-tjenester tilknyttet studier og feltutvikling. Første avrop igangsettes umiddelbart og er relatert til pre-FEED for Fogelberg-lisensen.

Rammeavtalen er gjeldende ut 2018.

Annonse