Annonse

Lamprell er tildelt oppdraget med å oppgradere Master Marines flotell Haven for oppdrag på Johan Sverdrup-feltet.

Arbeidet omfatter blant annet forlengelse av riggens bein.

Tilleggsutstyret skal produseres ved Hamriyah-verftet i De forente arabiske emirater og monteres i samarbeid med CCB.

Kontraktsverdien er på rundt 730 millioner kroner og arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2. kvartal 2018.

Annonse