Annonse

Gjennomgående rust førte til oljeutslipp på Statfjord A-plattformen. Nå har Petroleumstilsynet avdekket mangler med vedlikeholdet.

En morgen for snart ett år siden, 8. oktober 2015, oppdaget mannskapet på tankskipet Hilda Knutsen oljeutslipp under lasting fra Statfjord A. Olje strømmet ut i sjøen gjennom en flenge i slangen som går fra plattformen, via et lastesystem.

Mellom 6 til 7 kubikkmeter råolje lakk ut. Nå har Petroleumstilsynet kommet med sin rapport etter oljeutslippet, og kommer blant annet med forbedringspunkter knyttet til mangler ved vedlikeholdet og utstyr for avdekking av forurensing i sjøen, skriverAftenbladet.

Tilsynet har også konkludert med avvik knyttet til mangelfull beslutningsprosess og endringsstyring, i tillegg til søknad om tillatelse til kjemisk dispergering.Dispergeringsmidler brukes til raskere utblanding av oljen i vannet.

Statoil har nå til 24. oktober med å svare på rapporten til Petroleumstilsynet.

Annonse