Annonse

Technip har nylig blitt tildelt tilleggsarbeid til eksisterende SLMP fabrikasjonskontrakt av Statoil for levering av et fleksibelt stigerør for gasseksport til Troll C-plattformen på den norske kontinentalsokkelen.

Technip sitt driftssenter i Oslo vil gjennomføre prosjektet i løpet av våren 2017. Flexi France, Technip-gruppen sin fabrikk i Le Trait, Frankrike, vil produsere stigerøret.

Felt omtalt i saken

TROLL
Annonse