Annonse

Torsdag ble Statsbudsjettet lagt frem. Det viser status for felt under bygging i Norge.

Oversikten viser at av de 10 aktuelle prosjektene har Johan Sverdrup byggetrinn 1 blitt 14,6 milliarder billigere enn meldt i fjor. De øvrige feltene har mindre endringer.

Maria, Rutil, Aasta Hansteen og Martin Linge har også nedjusterte investeringsanslag.

Gina Krog, Flyndre, Ivar Aasen og Polarled har økt noe, mens Oseberg Vestflanken 2 står på stedet hvil.

Her er listen som gir deg oversikten over hvor mye de koster:

(i mill. 2016-kroner)     
PUD/PAD-estimatNye anslagEndring frΠi fjorTotalendringTotalendring i pst.
Oseberg Vestflanken 27 9657 8110-154-2
Rutil i Gullfaks Rimfaksdalen4 8583 863-511-995-20
Sverdrup byggetrinn I120 302105 660-14 643-14 643-12
Maria15 68315 463-220-220-1
Flyndre3 6034 34860174521
Aasta Hansteen32 80537 692-474 88715
Gina Krog31 06731 7713027042
Ivar Aasen26 92026 868206-520
Polarled26 26623 121206-3 145-12
Martin Linge28 17035 535-127 36526
Sum297 639292 132-14 118-5 508-2

Dette skriver de om de ulike feltene:

Rutil i Gullfaks Rimfaksdalen – Reduksjonen skyldes i all hovedsak mer effektiv boring enn ventet og betydelige reduksjoner i operasjoner til havs.

Sverdrup byggetrinn I – Reduksjonen skyldes hovedsakelig mer fordelaktige markedsforhold, blant annet relatert til konstruksjon av feltsenter og boring av brønner.

Flyndre – Økningen skyldes hovedsakelig økte modifikasjonskostnader på vertsplattformen Clyde, som et resultat av at omfang og kompleksitet var underestimert.

Aasta Hansteen – Siden desember 2015 har operatøren sett en tydeleg forbedring i framdriften ved verftet, og framdriften i prosjektet er nå god. Sidan siste rapportering i fjor er investeringsanslaget tilnærmet uendret.

Gina Krog – Økningen i investeringene er delvis motvirket av reduserte kostnader for boring, rørleidninger og undervanns-system, og at kostnader for lagerskip er bokførte som driftsutgifter. Siden i fjor har operatøren sett en tydelig bedring i prosjektet og framdriften er nå god.

Polarled – Det er ingen store endringer i investeringsanslaget sidan samme rapportering i fjor.

Martin Linge – Sidan rapportering i fjor har operatøren informert departementet om at oppstart er ytterligere forsenket til andre/tredje kvartal 2018. Det blir arbeidet med å stadfeste de økonomiske konsekvensene av dette.

For Ivar Aasen og Maria er det ingen eller små endringer i investeringsanslaget sammenliknet med overslagene i PUD/PAD, og det samme gjelder sammenliknet med forrige rapportering fra i fjor. Tilsvarende gjelder for Oseberg Vestflanken 2 som nylig er blitt godkjent.

Annonse