Annonse

Norske Shell har tildelt en rammeavtale for leveranse av multiteknisk personell til IKM Consultants.

Kontrakten har oppstart 1. november 2016, med varighet til og med 31. oktober 2019, med to ganger ettårs opsjonsmulighet.

For å sikre kvalitetsleveranser til AS Norske Shell innen alle fagdisipliner og lokasjoner, har IKM Consultants, for denne kontrakten, inngått samarbeid med følgende selskap: AGR, Randstad, Metier, OTG og Orion Engineering.

Valget av samarbeidspartnere er i hovedsak basert på komplementaritet i ressursene, og tidligere samarbeid.

– Vi er stolte av å opprettholde rollen som leverandør til AS Norske Shell, og setter stor pris på tilliten vi vises ved tildelingen av denne kontrakten. Vi forplikter oss til kvalitetsleveranse, konkurransedyktighet og kostnadseffektivitet for å sikre et bærekraftig og suksessrikt kunde-leverandørforhold, som bidrar til langsiktig konkurranseevne for IKM Consultants AS. Vi gjør vårt ytterste for å innfri AS Norske Shells forventninger, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid, sier leder for forretningsutvikling i IKM Consultants AS, Mariann Espedal Ericson.

Annonse