Annonse

Statoil suspenderer Songa Enabler når riggen er ferdig med en brønn som bores på Snøhvit-feltet i Barentshavet, trolig mot slutten av november.

Det varsles samtidig at riggen vil være tilbake i drift når boringen av Blåmann-prospektet starter 1. april 2017. Statoil ser samtidig på muligheter for tidligere aktivitet for riggen.

Kontrakt til 2023
Songa Enabler vil gå på suspensjonsrate på 75 prosent, som tilsvarer 343.000 dollar per dag.

Ifølge Offshore.no sin riggoversikt, har Songa Enabler kontrakt med Statoil til 2023 med en avtalt dagrate på 457.000 dollar.

– Vi har rundt 170 ansatte på riggen. Noen av disse vil jobbe videre med drift og vedlikehold i suspensjonsperioden, men brorparten vil bli permittert til riggen er tilbake på kontrakt, sier Songa-direktør Bjørnar Iversen til Sysla Offshore.

– Hvor skal riggen til kai?
– Det er ikke bestemt, men det blir i nord. Tromsø eller Hammerfest.

Planlegger større letekampanje
Statoil planlegger å bore 5-7 letebrønner i dette området i 2017. Det jobbes også med modning av andre arbeidsoppgaver, der riggen er aktuell.

Partnerskapet i Johan Castberg har tidligere besluttet å bruke mer tid på å modne Johan Castberg-prosjektet. Nåværende plan er å modne prosjektet fram mot en beslutning om videreføring (DG2) i løpet av 2016.

Dersom partnerskapet beslutter en endelig investeringsbeslutning for prosjektet (DG3) i 2017 planlegges oppstart av borekampanjen på feltet i andre halvdel av 2019.

Rigger omtalt i saken

Felt omtalt i saken

JOHAN CASTBERG
Annonse