Annonse

Skal til Njord.

Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bruke riggen til ulike brønnaktiviteter knyttet til produksjonsbrønner på feltet.

Havdypet på stedet er 330 meter og aktiviteten er planlagt å starte denne uken.

Rigger omtalt i saken

Scarabeo 5

Felt omtalt i saken

NJORD
Annonse