Annonse

Ligger an til opp mot 10 nye utbyggingsplaner på norsk sokkel i 2017.

I denne utgaven av Oilcast oppsummerer Sysla-journalistene Erlend Frafjord og Glenn Stangeland lete- og feltutviklingsaktiviteten på norsk sokkel i 2016 og diskuterer også hva 2017 vil bringe. 

– Vi ser at det kan bli levert inn så mange som ti nye utbyggingsplaner neste år, inkludert store prosjekter som Johan Castberg og videreutviklingen av Snorre og Njord. Alt tyder på at dette markerer starten på en ny opptur for norsk oljeindustri, sier Stangeland. 

Annonse