Annonse

Riggen er tildelt en kontrakt for boring av en brønn.

Brønnen skal bores i direkte forlengelse av eksisterende kontrakt, som straks går ut.

Borekontrakten er på 35 dager og verdt 6,1 millioner dollar.

Rigger omtalt i saken

Bideford Dolphin
Annonse