Annonse
Annonse

Sterk splid om sjøfolk skal få bli oljefolk

Ill.foto: Torstein Lillevik
Annonse

Skal ansatte på flerbruksfartøy defineres som oljearbeidere eller sjøfolk? “Rabaldermøte” ga ingen konklusjoner.

Fagforeningene i oljeindustrien har lenge kjempet for å endre grensegangen for loven, slik at sjømenn som utfører oljerelaterte oppdrag, blir oljearbeidere. Det var steile fronter om både fakta og virkemidler under et møte hos arbeidsministeren denne uken. Alle partene i arbeidslivet var representert. I tillegg var en statssekretær fra Næringsdepartementet og olje- og energiminister Terje Søviknes til stede.
– Jeg visste at det var stor uenighet. Men den var langt større, og stakk mye dypere enn jeg trodde på forhånd, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til Stavanger Aftenblad.

– Det er viktig å presisere at det er et regelverk som gjelder i dag. Det finnes ikke noe lovtomt rom og flerbruksfartøy er ikke noe nytt, selv om det har økt i omfang de siste årene, sier Hauglie.

Ingen konklusjoner

Både flaggstatsprinsippet, lønns- og arbeidsvilkår, tariffspørsmål, sikkerhet og arbeidsmiljølovens gyldighetsområde ble diskutert. Ingen ting ble konkludert.

Ifølge Arbeidsministeren er det ikke uenighet om innholdet i rapporten fra Petroleumstilsynet, som har kartlagt bruken av flerbruksfartøy på oppdrag fra departementet.

3000-4000 arbeidstakere

Oppsummert vurderte ikke rapporten fra Ptil gråsoner og hvilke sikkerhetsmessige eller arbeidsmessige konsekvenser det har at oljearbeidere ikke er underlagt en tilsynsmyndighet. Rapporten slo

Fakta

  • Flerbruksfartøy blir ofte brukt til å jobbe med undervanns- installasjoner på norsk sokkel.
  • Skipene er ofte registret under bekvemmelighetsflagg i land som Panama eller Bahamas.
  • De maritimt ansatte om bord kommer inn under sjøfartslovgivingen, mens de som arbeider med oljerelaterte operasjoner er typisk innleid fra utenlandske bemannings- selskap.
  • Selv om de arbeider på norsk sokkel på oppdrag for norske selskap, havner de i en juridisk gråsone mellom Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet og faller utenfor norsk arbeids- miljølov, uten rettigheter, stillingsvern eller sykelønn.
også fast at mange av flerbruksfartøyene har langvarige oppdrag på norsk sokkel og ikke er registrert i Norge. Dermed er de underlagt regelverket i staten der de er registrert. Det er også flaggstaten som er ansvarlig tilsynsmyndighet om bord.

Petroleumstilsynet anslår ikke hvor stor denne arbeidsgruppen er, men det har Industri Energi gjort tidligere. Tallet anslås til 3000–4000 arbeidstakere. «Noen tusen arbeidstakere» er også et tall som oljebransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har gått god for.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad (abo)

 

Annonse
Annonse
Annonse
Siste nyheter fra nettverket