Annonse
Annonse

Ny Statoil-kontrakt sikrer arbeidsplasser hos Møkster

Stril Herkules. Foto: Simon Møkster Shipping AS
Annonse

Kontrakten er den største enkeltkontrakten i Møksters historie og medfører at 80 arbeidsplasser til sjøs blir sikret.

Simon Møkster Shipping AS har inngått kontrakt med Statoil for videreføring av områdeberedskapstjenester i Nordsjøen og Norskehavet. I tillegg har Havilas beredskapsfartøy Havila Troll fått forlenget kontrakten med Statoil.

Kontraktene har en samlet verdi, inkludert opsjoner, på 2,7 milliarder kroner.

Sikrer arbeidsplasser
De tre fartøyene fra Simon Møkster Shipping er Stril Poseidon, Stril Merkur og Stril Herkules.

Disse vil være i operasjon for Statoil juli og desember 2025. I tillegg kommer opsjoner.

Kontrakten er den største enkeltkontrakten i Møksters historie og medfører at 80 arbeidsplasser til sjøs blir sikret, heter det i en pressemelding.

Spesielt tilpasset
Skipene er avanserte områdeberedskapsskip og dekker beredskapen i store områder på sokkelen. Primæroppgavene til skipene er innen redning, oljevern, nødslep og brannvern.

Skipene har også tilleggsoppgaver innenfor bøyelasteoperasjoner samt at Stril Herkules og Stril Merkur også yter ROV tjenester.

– Statoil har en omfattende beredskap på norsk sokkel, og gjennom kontraktene har vi sikret oss fire fartøyer som er spesielt tilpasset våre farvann. Jeg ser fram til et fortsatt langt og godt samarbeid med Simon Møkster Shipping og Havila Shipping, sier Philippe F. Mathieu, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil i en pressemelding fra Statoil.

Beredskap
Alle kontraktene har en varighet på syv år, med fem ett-årige opsjoner.

Til sammen har Statoil seks beredskapsfartøyer på norsk sokkel, og ett fartøy som i disse dager blir oppgradert til et fullverdig avløserfartøy.

Fartøyene skal ivareta beredskapsresponsen på norsk sokkel sammen med et døgnbemannet operasjonssenter på Sandsli. I tillegg har Statoil fem operative SAR-helikoptre på norsk sokkel.

– Sikkerhet og beredskap står helt sentralt i vår virksomhet. Med de nye kontraktene er vi godt rustet til å ivareta viktige beredskapsoppgaver på sokkelen i årene framover. Fartøyene som er tatt inn på kontrakt har noe av det fremste av teknologi innen beredskap til sjøs, sier Mathieu.

 

Annonse
Annonse
Annonse
Siste nyheter fra nettverket