Annonse

Driftsresultatet økte, til tross for lavere inntekter.

Inntektene i fjerde kvartal var på 1,8 milliarder kroner, ned fra 2,6 milliarder i samme periode i 2015.

Driftsresultatet (ebitda) endte på 232 millioner kroner, opp fra 202 millioner i fjerde kvartal året før.

– Forutsigbar utførelse av prosjekter koblet med kostnadsreduksjoner og produktivitetsforbedringer fortsetter å være nøkkeldriverne bak vår sterke drift, sier konsernsjef Jan Arve Haugan i en melding.

Underskudd

Selskapet endte likevel med et underskudd på 100 millioner kroner, ned fra et overskudd på 146 millioner i fjerde kvartal i 2015.

Ordreinngangen i fjerde kvartal var på 768 millioner kroner. Ved årsskiftet var den totale ordreboken på 6,5 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder ved utgangen av tredje kvartal.

– Fra 2014 til 2016 bedret vi kosntadsbasen vår for nye prosjekter med rundt 15-20 prosent. Fra 2016 og inn i 2017 fortsetter vi forbedringene, sier Haugan.

Ny kontrakt

For året som helhet falt omsetningen til 7,9 milliarder i fjor fra 12 milliarder kroner i 2015.

I år tror selskapet på en fortsatt nedgang ned til 6,0 milliarder kroner, altså en halvering av inntektene på to år, skriver E24.

Samtidig melder Kværner at Saipem har tildelt selskapet en kontrakt for fjerning og gjenvinning av en ikke-navngitt plattform i Nordsjøen. Verdien på oppdraget er på rundt 200 millioner kroner, skriver Petro.no.

Annonse