Annonse

Med en kostnadsoverskridelse på 10,4 milliarder kroner er nå Martin Linge endelig i rute og seiler fra Sør-Korea i slutten av mai.

– Utfordringene knyttet til tid og kostnader gjelder ulike gjenstående deler av prosjektet som blir bygget både i Europa og Asia. Hovedårsaken til at plattform-modulene har tatt lenger tid enn planlagt, var forsinkelser i detaljprosjekteringen som har gitt følgekonsekvenser for byggeaktiviteten, sier pressekontakt Leif-Harald Halvorsen i Total til Aftenbladet.

Han legger til at selskapet selvsagt skulle vært uten forsinkelsene, men er nå glad for leveringene er i rute for oppstart i april, mai eller juni 2018.

Over 38 milliarder
Da utbyggingsplanen ble levert i 2012, var planlagt oppstart i slutten av 2016. I 2012 var kostnadene på prosjektet 28,2 milliarder kroner. Siste oppdatering tilsier totalkostnader på 38,6 milliarder kroner, en oppgang på vel 38 prosent. Dette er etter at valutaeffekt er tatt med.

Til tross for forsinkelser og kostnadsoverskridelser, mener Halvorsen det er for tidlig å konkludere om hva selskapet ville gjort annerledes.

– For oss er det nå viktig å sluttføre prosjektet og sette det i drift på en god måte. Det vil nok være læring å trekke ut av prosjektet i ettertid, men det er for tidlig å si hva som kunne vært håndtert på en annen måte, sier Halvorsen.

Enis store problemer med Goliat er løftet fram som et av de dårlige eksemplene fra Asia-prosjekt som er kommet til norsk sokkel de siste årene. Eni hadde problemer underveis i bygeprosessen i Sør-Korea, med blant annet tre omkomne på verftet i byggeprosessen. Problemene for plattformer har fortsatt etter at den kom til Barentshavet.

– Ingen ny Goliat
Prosjektet har også økt i pris fra 32 milliarder til over 50 milliarder kroner i utbyggingskostnader.

– Eni får svare for Goliat, vi ønsker ikke å trekke noen paralleller. Nå er vi opptatt av at det som leveres av hovedkontraktørene er av god kvalitet og at vi setter det i en drift på god måte, sier Halvorsen.

– Har dere fryktet at leveransen fra Asia skulle bære preg av mangler for dere også?

– Sikkerhet har vært i høysetet gjennom hele prosjektet. Her kan vi se tilbake på gode resultater og har passert ni millioner arbeidstimer uten fraværsskader på Samsungs byggeverft i Sør-Korea. Vi har også hatt tett teknisk oppfølging gjennom konstruksjonsperioden for å sikre samsvar i forhold til standarder og regelverk, sier Halvorsen.

Også Petroleumstilsynet har fulgt nøye opp byggeprosessen med Martin Linge. Tilsynet har gjennomført en rekke tilsyn underveis.

– For vår del var ikke framdriften i henhold til de opprinnelige planene, og da måtte vi se på hvordan prosjektet best mulig kunne sluttføres. Vi har lagt inn ett ekstra år i prosjektgjennomføringen. For oss har det vært viktig å bruke tiden godt og sørge for at de arbeidet som blir levert, skjer på en god og sikker måte. Vi har tett oppfølging av byggearbeidene ved verftet i Sør-Korea og på andre byggesteder, forklarer Halvorsen.

Les hele saken her (abo).

Felt omtalt i saken

MARTIN LINGE
Annonse