Foto: Scanpix
Annonse

Nordland var ett av fire fylkeslag i Ap som søndag sa ja til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten. Men mange fylkeslag vender tommelen ned.

På årsmøtet til Nordland Arbeiderparti stemte 92 for konsekvensutredning av havområdet Nordland VI, mens 36 stemte mot, skriver Avisa Nordland. Det var i hovedsak delegatene fra Lofoten og Nordland AUF som stemte imot, mens resten var for.

Søndag ble det gjort tilsvarende avstemninger i flere andre fylkeslag. I både Rogaland, Oppland og Hedmark ble det flertall for programkomiteens kompromissforslag om konsekvensutredning sør for Lofoten, mens et flertall i Vestfold tidligere har gått inn for det samme.

– Krigserklæring

I fylkeslagene i Akershus og Sogn og Fjordane er imidlertid motstanden mot konsekvensutredning stor. Søndag ble det nei i begge fylkeslagene. I forrige uke sa også Buskerud Ap nei, mens fylkeslagene i Troms og Finnmark tidligere har fattet samme vedtak.

– Løpet er på ingen måte kjørt. I april skal saken opp på landsmøtet, sier Laila Jusnes Kristiansen, leder i Moskenes Ap, til Avisa Nordland.

Fakta

  • Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet.
  • Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene. De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.
  • Aps programkomité har foreslått en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land gjøres til petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.
  • Ap skal stemme over kompromisset på landsmøtet 20.–23. april.
  • Høyre og Frp er i denne stortingsperioden bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.
  • Høyres landsmøte vedtok lørdag konsekvensutredning av alle de tre områdene.
  • Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæringen og turismen ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for et uhell er svært liten.
  • Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
I sin tale til årsmøtet var hun krystallklar på hva hun mener om en konsekvensutredning:

– Å åpne for en konsekvensutredning i et av de rikeste fiskefeltene vi har, det er en krigserklæring og ikke et kompromiss.

Tredelt løsning

I januar stilte en samlet programkomité i Arbeiderpartiet seg bak et forslag om å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, Nordland VI. Tanken er å få brakt på det rene hvor man kan åpne for olje- og gassvirksomhet og hvor man ikke kan det. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

Den tredelte løsningen innebærer også at et belte på 50 kilometer fra land utenfor Lofoten skal gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område.

Det skal stemmes over forslaget på Aps landsmøte i april.

Dissens og eget forslag

Ungdomsorganisasjonen AUF er rykende uenig med programkomiteen og partiledelsen, og har tatt dissens på Lofoten-kompromisset. AUF slår fast at det ikke skal settes i gang konsekvensutredning overhodet i neste periode av blokkene Nordland VI og VII og Troms II.

AUF kommer til å legge fram sitt eget alternative forslag til kompromiss på landsmøtet.

Annonse