Supplybåter til kai i Bergen. Arkivfoto: Jan M. Lillebø
Annonse

Siden 2014 er verdien av den norske offshoreflåten halvert fra 35,6 til 17,9 milliarder dollar, et verditap på 150 milliarder kroner, skriver Finansavisen.

Annonse