Annonse


Deepsea Atlantic skal bore.

Statoil har fått samtykke av Petroleumstilsynet for bruk av Deepsea Atlantic til boring og komplettering på Gullfaks satellitt.

Samtykket gjelder permanent tilbakepluggging av eksisterende brønn samt boring, sidesteggboring og komplettering av ny brønn.

Boringen og tilhørende komplettering er planlagt startet tidligst 4.desember 2012.

Selskaper omtalt i saken

Rigger omtalt i saken

Deepsea Atlantic
Annonse