Annonse

Valgt som totalentreprenør for nybyggene. 

Vestbase AS tildeler entreprenørselskapet Br. Røsand AS kontrakt på bygging av verkstedhaller og servicebygg for Statoil sitt Åsgard gasskompresjonsprosjekt på Vestbase.

Statoil tildelte Vestbase AS tidligere i år en kontrakt på etablering av nye bygg, infrastruktur, logistikk- og servicetjenester for Åsgard Gasskompresjon.

Vestbase skal være Statoils service- og logistikksenter for installasjons- og driftsfasen til prosjektet, som representerer neste generasjons subseateknologi. Br. Røsand AS er valgt som totalentreprenør for nybyggene etter en nasjonal anbudsprosess, der blant annet hensyn til kvalitet, løsning, leveringstid og pris er blitt vurdert. Firmaet starter sitt arbeid så snart kommunal godkjennelse foreligger. Bygg/anlegg skal ferdigstilles og overleveres til Statoil, som langsiktig leietaker, innen juni 2014.

Selskaper omtalt i saken

Felt omtalt i saken

ÅSGARD
Annonse