Annonse

Femårsavtale med Statoil – som kan bli utvidet.

Coor Service Management har vunnet en kontrakt med Statoil verdt 1,1 millilarder kroner over fem år.
Avtalen gjelder offshore facility-tjenester på feltene Statfjord og Snorre.

Kontrakten har oppstart 1. juli 2015. I tillegg til de fem faste årene inneholder avtalen også opsjon på tre års forlengelse.

– Vi ser fram til et godt samarbeid med Coor Service Management for drift og videre utvikling av offshore forpleiningstjenestene på de fem Statfjord- og Snorre-plattformene, sier Astrid Sørensen, Statoils direktør for fellesoperasjoner på norsk sokkel.

Selskaper omtalt i saken

Felt omtalt i saken

STATFJORD
Annonse