Annonse
Annonse

NYHETER FOR KATEGORIEN POLITIKK

Gassallokering til Kvitebjørn
Nominasjon til Nordsjørunden 2000
Med tiltak for øke verdiskaping på norsk sokkel
Tildelingar av oljekonsesjonar i Nordsjøen
Regjeringen foreslår å redusere dieselavgiften