NYHETER FOR KATEGORIEN POLITIKK

Med tiltak for øke verdiskaping på norsk sokkel
Tildelingar av oljekonsesjonar i Nordsjøen
Regjeringen foreslår å redusere dieselavgiften