NYHETER FOR KATEGORIEN RIGGNYTT

Større riggaktivitet
Ny Ormen Lange kontrakt for ABB
APL vinner Alvheim kontrakt